For å imøtekomme nordmenns ferieønsker og utnytte ledig kapasitet setter Widerøe opp følgende sommerrute for dem som ønsker å oppleve mer av vårt flotte land.

Dette er rutene:

* Sandefjord til Evenes

* Kristiansand til Evenes og Bodø

* Stavanger til Evenes og Bodø

* Bergen til Evenes og Andenes.

Dette er i tillegg til direkterutene Widerøe allerede har fra Bergen til Bodø og Bergen til Tromsø, samt fra Sandefjord til Bodø og Tromsø.

Rutene vil flys i skoleferien og ligger allerede i booking. Dette utgjør 32 ukentlige avganger totalt.

– Den norske smittevernveilederen gjør at vi må blokkere 50% av setene om bord, sier kommersiell direktør Christian Skaug. I utgangspunktet betyr dette at vi ikke er i nærheten av å kunne tilby flyreiser som er tilpasset denne etterspørselen, det er rett og slett umulig å fly lønnsomt når vi kun kan fylle opp flyet med 50% kapasitet. Vi har derfor vært nødt til å være kreativ for å klare å få utnyttet ledig kapasitet som ikke medfører økte kostnader, samt å få utnyttet flere seter om bord. Både for å ha mulighet til å lansere disse sommerrutene, men også til å kunne utnytte den kapasiteten vi allerede har.
Løsningen er, tror vi, å gi familier mulighet til å kjøpe to billetter for prisen av én, så lenge de reiser sammen. På den måten kan vi få benytte større andel av setene om bord, fordi vi ikke trenger å blokkere seter mellom passasjerer fra samme husstand, fortsetter Skaug. – Dette gir oss også en god mulighet til å kunne tilby billettpriser som er til å leve med for familier som ønsker å ferie i eget land.