1.september åpnet den nye ankomsthallen for innlandspassasjerer. Dette er den første store delen av anlegget som åpner før nye Oslo Lufthavn etter planen åpnes 27. april neste år.

Fra nå av vil innlandspassasjerene komme inn i en flunkende ny hall. Totalt blir det en økning på fem bånd og passasjerene får 15.000 ekstra kvadratmeter sammenliknet med dagens situasjon.

For reisene som ankommer fra utlandet skal eksisterende ankomsthall fortsatt benyttes, men i løpet av kort tid blir det som er den gamle ankomsthallen for innland bli gjort om til ankomsthall for utlandspassasjerer.

– Det blir vesentlig større plass til alle som skal bruke flyplassen, enten det er de reisene eller selskapene som bruker områdene. Flyplassen er designet for at den skal være effektiv og ankomsten på innland et godt eksempel på det. Vi får fem ekstra bagasjebånd, hvilket betyr at vi har tretten stykker til sammen, heter det i en pressemelding fra Avinor.

Ny ankomsthall gir også endrede rutiner for de reisende. Derfor blir det viktig å følge med på skilting, og ikke bare gå på «autopilot» etter gamle rutiner. Også for alle som skal hente ankommende passasjerer blir det viktig å orientere seg ved ankomst til flyplassområdet.