Det ble i dag kjent at Widerøe er valgt ut som første operatør i verden av Embraers nye flytype E-Jet E2. I desember 2016 signerte Widerøe kontrakt med Embraer om levering av tre E190-E2 fly, med opsjon på levering av ytterligere 12 fly. Det første flyet skal leveres allerede første halvdel av 2018.

  • Embraer har ved flere anledninger besøkt Widerøe, både ved hovedkontoret i Bodø og på flere av Widerøes baser rundt om i Norge. I mine samtaler med John Slattery, som leder Embraer, har det kommet frem mange positive tilbakemeldinger om Widerøe. Han har selv besøkt Widerøe i Bodø, snakket med en rekke medarbeidere og sett på vår tekniske og operative kapasitet. Jeg har oppfattet et sterkt ønske fra ledelsen i Embraer for at Widerøe skal ta hånd om de første versjonene av en flytype som er meget viktig for Embraer, sier Administrerende Direktør i Widerøe Stein Nilsen.
  • – At en av verdens største flyfabrikanter ber Widerøe om å være Launch Customer er en honnør til Widerøe og alle de kompetente medarbeidere vi har i hele organisasjonen, avslutter Nilsen.