Det ble i dag kjent at Widerøe har signert kontrakt med Embraer om kjøp at tre jetfly for levering i 2018. I tillegg kommer en opsjon på levering av ytterligere 12 fly.

Widerøe har vurdert en rekke flytyper, men valget falt på Embraer. Flyprodusenten tilbyr en familie av flymodeller som passer Widerøes strategi og markeder godt, heter det i en pressemelding fra selskapet. Inntog av regional jet gir Widerøe mulighet til å videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder. Flytypen gir betydelig lavere Co2 utslipp, gir mindre støy og vil bidra til at Widerøe tar sin del av klimautfordringen. Ved å tilby flytypen vil Widerøe også være en attraktiv underleverandør til andre flyselskap som i utstrakt grad leier inn mindre fly på enkelte strekning

Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori. Gjennom investeringen i nye fly tar Widerøe et større ansvar i klimautfordringen og skaper forutsetninger for fortsatt vekst og lønnsomhet i selskapet.

  • Prosjektet med å få på plass denne historiske satsningen har vært en dugnad i Widerøe, der både medarbeidere og eiere har bidratt, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen. Etter et positivt utfall av uravstemninger om nye kollektivavtaler hos både piloter og kabinansatte, har nå Widerøe kunnet signere kontrakt med Embraer om kjøp at tre regionale jetfly for levering i 2018.

E2 skal levers i tre versjoner; E175-E2 med inntil 90 seter, E190-E2 med inntil 114 seter og E195-E2 med inntil 138 seter.

Widerøe har inngått kontrakt om levering av tre E190-E2 med 114 seter i løpet av 2018.