– Jeg har gledet meg til å kunne avsløre åpningsdatoen for den nye flyterminalen, sier lufthavndirektør Aslak Sverdrup. I en pressemelding understreker Sverdrup at 17.august 2017 blir en viktig dato for Bergen og Vestlandsregionen.

– Da kan vi ønske velkommen til et moderne og funksjonelt terminalbygg som effektivt møter fremtidens behov. Vestlendinger er blant de som reiser mest i Europa, og samtidig er Vestlandets vakre natur hovedgrunnen til at mange besøker Norge. Å medvirke til økt regional og nasjonal konkurransekraft for næringslivet er en viktig del av Avinors samfunnsoppdrag. Vi skal derfor ha tilstrekkelig kapasitet og infrastruktur for å sikre en slik positiv utvikling, sier Sverdrup.

Også de ansatte på flyplassen ser frem til å ta i bruk det nye terminalbygget. Arealet øker fra 22.000 til totalt 85 000 kvadratmeter. Den nye terminalen fjerner flere begrensninger som vi har i dagens terminal. Dette muliggjør nye ruter til og fra Bergen, som våre kunder har etterspurt lenge. Det gir også plass til nye og mer funksjonelle løsninger i bygget, for eksempel tidlig innsjekk.

Byggingen er i rute og på budsjett. Hele bygget skal være tett i desember i år. I løpet av 2016 skal alle tekniske installasjoner og innvendige arbeider fullføres. Innen åpningen i august 2017 skal det gjennomføres en omfattende flytte- og idriftsettelsesfase med testing.

Følg byggingen og nedtellingen på www.avinor.no/T3