Nå er det etterlengtede «Connecting Norway» i gang, prosjektet som den norske regjeringen har godkjent og som innebærer at passasjerer som kommer fra en utenriksflight og skal videre til innenriksflight ved Oslo Lufthavn får sin bagasje automatisk omlastet til tilslutningsflyet. Tidligere har man vært nødt til å hente ut bagasjen for tollklarering og så innsjekk på nytt. Går alt som planlagt betyr dette slutten for en ganske tidkrevende prosess.

Testen som nå gjøres er kun ved OSL og med flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe. Reiser man med andre selskap må man fortsatt gjøre som før. Et krav er naturligvis at man reiser på en gjennomgående billett og at bagasjen er merket med det endelige bestemmelsesstedet.

Innledningsvis er det kun en destinasjon som gjelder – nemlig Milano. I følge Avinor kommer man til å øke dette med flere destinasjoner og ikke minst selskaper. Rent praktisk betyr «Connecting Norway» at man etter landing på Oslo Lufthavn passerer igjennom et nytt tollklareringsområde i nærheten av den store taxfreebutikken. Deretter ledes passasjerene rett inn i transitthallen for innenrikspassasjerer og kan gå direkte til sin gate mens bagasjen omlastes automatisk. I går var det stor innvielse av den nye transferfasiliteten da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var på plass for å følge arbeidet med SAS maskinen SK 4718 fra Milano.