Utlandstrafikken til og fra Oslo Lufthavn økte med 7 prosent i oktober sammenlignet med samme måned i fjor.

Til eller fra Oslo Lufthavn reiste 2 201 177 passasjerer i oktober. Det er en økning på 4,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Trafikken til utlandet økte med hele 7 prosent. – Vi er godt fornøyde med fortsatt passasjervekst, og det er hyggelig å se at utlandstrafikken øker såpass mye som den gjør, sier administrerende direktør Øyvind Hasaas. – Det er en utfordring med en stor utbygging og samtidig drift, men selv med stor passasjervekst synes jeg vi så langt har klart dette på en god måte. Vi håper passasjerveksten fortsetter fremover og har som klar målsetning at veksten og driften ikke skal påvirkes av utbyggingen, avslutter Hasaas.