BusinessClass-medlemmet Lukas S har litt av en tur med Thai, EVA og Turkish Airlines i Business class. Les om turen hans fra Stockholm til Bangkok, Taipei, San Francisco til Istanbul og hjem igjen til Stockholm. Les hans flotte historie på vår svenske søsterside.