International Air Transport Association (IATA) har lansert plattformen Turbulence Aware som gjør det mulig for flyselskap å unngå områder med turbulens når de planlegger sine flygninger. Dette forbedrer flyselskapenes muligheter til å lage bedre prognoser og dermed unngå turbulens ved å dele data i sanntid mellom deltagende flyselskap i Turbulence Aware. 

Slik det er i dag, så får selskapene rapporter fra andre piloter og ulike værprognoser slik at de best kan unngå turbulens. Disse verktøyene er effektive, men har sine klare svakheter på grunn av den «splittede» datainnsamlingen, inkosekvente beskrivelser og upresis geografisk presisjon. Eksempelvis finnes det ingen standardisert gradering av turbulens annet enn lett, moderat og kraftig, hvilket gjør bedømmelsen svært subjektive, og dette har jo også med type fly å gjøre, det skilles ikke mellom et stort passasjerfly slik som en Airbus A380 og et mindre Boeing 737. Ei heller på pilotens erfaring. Turbulence Aware gjør det mulig å forbedre flyindustriens mulighet for å samle inn relevante data fra deltagende flyselskap og filtrert gjennom en skikkelig kvalitetskontroll. Data fra Turbulence Aware kan benyttes direkte når det mates inn i flyselskapenes egne systemer for å planlegge flygningene. Resultatet er verdens første globale system som kan presentere objektive data om turbulens i sanntid.

Turbulence Aware er et eksempel på digitalisering som former flyindustrien. Flyindustrien har alltid samarbeidet når det gjelder sikkerhet. Nå gjør Big Data entré og viser hvilke fordeler de reisende kan ha av dette. Ikke bare blir flyturene sikrere men også mer behagelig ved at man unngår den verste turbulensen.

Utfordringen å kunne håndtere turbulens vil utvilsomt øke i omfang i og med at klimaendringene påvirker værmønstre over hele kloden.

Turbulens er den viktigste årsaken til skadde passasjerer og besetningsmedlemmer med ikke dødelig utgang i følge amerikanske FAA (Federal Aviation Administration).