I dag var det offisiell åpning av den nye terminalen på Oslo lufthavn.

Oslo lufthavn har utvidet og blitt nesten dobbelt så stor som tidligere. 117 000 kvadratmeter nybygg står klart til å ønske reisende velkommen.

Den nye kapasiteten er på ca. 32 millioner passasjerer årlig. Representanter fra regjeringen, norsk luftfart og andre spesielt inviterte var i dag samlet til den offisielle markeringen på Oslo lufthavn. Rett før klokken 12.00 ble Norges hovedflyplass offisielt åpnet da samferdselsministeren og konsernsjefen i Avinor knyttet to bånd sammen, for å markere at «Avinor knytter Norge sammen». Solvik-Olsen fortalte de fremmøtte at Norges hovedflyplass er viktig for hele nasjonen:

– Norge er avhengig av en velfungerende hovedflyplass. Nå har vi fått en stor internasjonal flyplass hele nasjonen kan være stolte av. Dette er et statlig prestisjeprosjekt som har åpnet i rute og på budsjett.

Den nye piren er, i likhet med sentralbygget, båret av limtrekonstruksjoner og betongsøyler. Interiøret er gjenkjennelig og modernisert, med stor grad av naturlige materialer og robuste, fleksible løsninger.

Et nordisk uttrykk i utformingen av flyplassen har også vært viktig. Det skal ikke være tvil om hvilket land man har ankommet når man kommer til Oslo lufthavn.

w5i3aqhm5legpcetxjks

Foto: Avinor/ Espen Solli

Som en del av utbyggingsprosjektet ble det også etablert et termisk snølager nord for terminalbygget. Her samler Oslo lufthavn opp ren snø fra vinteren som lagres under sagflis. Smeltevannet hentes ut fra bunnen og brukes til å kjøle ned pir nord på sommerstid. Terminalen varmes opp med varme fra avløpsvann og varme fra grunnen.

De nye bygningene er bygget med såkalt «passivhusstandard». Det betyr blant annet ekstra isolasjon i gulv, vegger og tak og svært tette vinduer sammenlignet med bygninger oppført etter gjeldende byggeforskrifter. Resultatet blir lavt energiforbruk i drift.

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen har fulgt utbyggingsprosjektet tett gjennom hele prosessen og han er svært fornøyd med resultatet. Han mener Norge nå har fått en flyplass som kommer hele landet til gode.

– Vi har investert 14 milliarder kroner i utvidelsen og dette kommer til å gi Norge økt konkurransekraft internasjonalt. For Norge er det viktig med et velfungerende knutepunkt som Oslo lufthavn, og overskuddet bidrar til å finansiere det øvrige luftfartsnettet i hele Norge, sier Falk-Petersen og legger til:

– At utbyggingen er gjennomført nesten uten at reisende har merket noe, og at Oslo lufthavn er kåret til Europas punktligste lufthavn tre ganger i perioden, er noe vi er veldig stolte av.

thiy6hkeipdles3vnsof

Faktaboks nye Oslo lufthavn:
Kapasitet: 32 millioner passasjerer i året
Nye arealer: 117 000 kvadratmeter
Totale arealer: 265 000 kvadratmeter
Nye gater: 11 nye brotilknyttede gater
Nye fjernoppstillingsplasser: 10
Antall spisesteder: 37
Antall kiosker: 10
Antall butikker: 21