Den svenske regjeringen ga idag grønt lys for å undersøke mulighetene til å innføre US preclearance på Arlanda flyplass. Om dette blir virkelighet innebærer det at amerikansk grensekontroll innføres allerede på Arlanda, før avgang, og at man som reisende etter landing i USA omtrent behandles som en amerikansk innenriksreisende og slipper nåværende formaliteter og lange køer.

For at US preclearance ska kunne innføres kreves det godkjennelse fra både svenske og amerikanske myndigheter. Fra Swedavias side bedømmer man at den praktiske byggeprosessen på Arlanda med alla nødvendige forberedelser kommer til å ta to år.

Arlanda flyplass sine eiere, Swedavia, er svært positive til en eventuell implementering av dette da det kan lokke flere reisende til å fly via Arlanda. Det kan dessuten føre til flere amerikanske flyruter fra Stockholm.

US preclearance finnes idag i Irland, på flyplassene i Dublin og Shannon. Arlanda blir i så fall den andre flyplassen i Europa som innfører dette. Også i Canada har US preclearance eksistert i mange år.